WYSIWYG Web Builder
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona (ZPSP) to jedyna w Warszawie państwowa szkoła plastyczna. Organem prowadzącym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Honorowy patronat sprawuje Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Szkoła przyciąga młodych, pasjonujących się sztuką ludzi, którzy pragną rozwijać wyobraźnię, kreatywność i zdolności, a także zdobyć wykształcenie ogólne.
   Szkoła nosi nazwę: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona. ZPSP mieści się w Warszawie, w budynku przy ul. Smoczej 6.
Organem założycielskim ZPSP i sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
   W skład Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych wchodzą:
       - Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Wojciecha Gersona z sześcioletnim cyklem kształcenia zakończonym dyplomem i możliwością złożenia egzaminu dojrzałości (w skrócie OSSP).
       - Liceum Plastyczne im. Wojciecha Gersona z czteroletnim cyklem nauczania zakończonym dyplomem możliwością złożenia egzaminu dojrzałości (w skrócie LP).
sobota 05.04.2014 r
O szkole
6 - 8 Czerwca 2014

Ari, Kam 2014